BITTER

Bitter
Nu är det dags för en brittisk bitter som vi gjort utan torrhumling. Denna batch är bara 60 liter (2 fat) och har en hög IBU 108.3(International Bittering Unit).