Vad är en hydraulcylinder? och vad kan den göra?

En hydraulcylinder är något som man kan använda för att omvandla hydrauliskt tryck till linjärt mekaniskt arbete. Inom hydraulcylindrar finns det dessutom olika typer. Det finns både dubbelverkande och enkelverkande. Det hela handlar om fluiden arbetar på en eller båda sidorna. fluiden som används är oftast hydraulolja men kan även vara vanligt vatten.

Hydraulcylindern har en cylinder, som oftast är ett rör samt att den har en kolv med kolvstång plus att den även har två cylindergavlar. I den ena cylindergaveln finns det ett hål. I där löper själva kolvstången. I den fria änden av kolvstången samt i en eller i båda cylindergavlarna sitter det fästen. Dessa används för hydraulcylinderns montering. Sedan finns det även anslutningar till ett hydrauliskt system i cylindergavlarna eller cylinderröret.

Satsa på nya hydraulcylindrar eller renovera de gamla?

Kanske det är så att du har behov av en ny hydraulcylinder? Du kan då vända dig till E Olssons Bil- & Maskinverkstad AB. Hos dem finns det även delar till cylindrar, om du hellre vill renovera upp den du har. De kan även renovera din cylinder åt dig. I deras lager finns det både dubbelverkande och enkelverkande hydraulcylindrar samt att de även har bromscylindrar och utgödslingscylindrar.

Hos detta företag finns det även andra produkter och tjänster. Bland annat har de tjänster inom slangpressning, riktbänk, trappor, räcken, grindar och påbyggnadssvarvning. När det gäller produkter så har de bland annat kullager, elmotor, plåt och järn samt även redskap för lantbruk och entreprenad. Detta företag har även uthyrning av olika maskiner.